ساندرا اوه

بازیگر
Person
Thing
ساندار اوه بازیگر کانادایی است. وی بیشتر به خاطر حضور در سریال آناتومی گری مشهور است. او در این سریال نقش کریستینا یانگ را ایفا کرده‌است. او در اتاوا به دنیا آمد. پدر او بازرگان و مادرش زیست شیمیدان است. او برادری به نام ری و خواهری به نام گریس دارد. او و کارگردان الکساندر رین به مدت ۵ سال با هم رابطه داشتند و سرانجام در ۱ ژانویه سال۲۰۰۳ با هم ازدواج کردند. ساندرا اه در سال ۲۰۰۶ از وی جدا شد و در ۲۰۰۷ رابطه‌ای با موسیقی‌دان اندرو فتراستان داشت. سندرا اوه برنده بهترین یازیگر نقش اول زن برای سریال کشتن ایو در گلدون گلوب شد.
ساندرا اوه
تعریف
ساندار اوه بازیگر کانادایی است. وی بیشتر به خاطر حضور در سریال آناتومی گری مشهور است. او در این سریال نقش کریستینا یانگ را ایفا کرده‌است. او در اتاوا به دنیا آمد. پدر او بازرگان و مادرش زیست شیمیدان است. او برادری به نام ری و خواهری به نام گریس دارد. او و کارگردان الکساندر رین به مدت ۵ سال با هم رابطه داشتند و سرانجام در ۱ ژانویه سال۲۰۰۳ با هم ازدواج کردند. ساندرا اه در سال ۲۰۰۶ از وی جدا شد و در ۲۰۰۷ رابطه‌ای با موسیقی‌دان اندرو فتراستان داشت. سندرا اوه برنده بهترین یازیگر نقش اول زن برای سریال کشتن ایو در گلدون گلوب شد.
ساندرا اوه
ساندرا اوه
ساندار اوه بازیگر کانادایی است. وی بیشتر به خاطر حضور در سریال آناتومی گری مشهور است. او در این سریال نقش کریستینا یانگ را ایفا کرده‌است. او در اتاوا به دنیا آمد. پدر او بازرگان و مادرش زیست شیمیدان است. او برادری به نام ری و خواهری به نام گریس دارد. او و کارگردان الکساندر رین به مدت ۵ سال با هم رابطه داشتند و سرانجام در ۱ ژانویه سال۲۰۰۳ با هم ازدواج کردند. ساندرا اه در سال ۲۰۰۶ از وی جدا شد و در ۲۰۰۷ رابطه‌ای با موسیقی‌دان اندرو فتراستان داشت. سندرا اوه برنده بهترین یازیگر نقش اول زن برای سریال کشتن ایو در گلدون گلوب شد.
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the definition of each subject.

همچنین نگاه کنید
Your Cofactor profile
Sign up for an account to create your personal profile.