استیون کلبر

کمدین

About

Person
Thing
استیون تایرون کلبر کمدین، نویسنده، تهیه کننده، بازیگر، منتقد رسانه‌ای و مجری تلویزیونی آمریکایی است. او هم‌اکنون اجرای برنامه لیت شو با استیون کلبر که یک برنامه کمدی آخر شب در شبکه سی بی اس است، را بر عهده دارد.
استیون کلبر
تعریف
استیون تایرون کلبر کمدین، نویسنده، تهیه کننده، بازیگر، منتقد رسانه‌ای و مجری تلویزیونی آمریکایی است. او هم‌اکنون اجرای برنامه لیت شو با استیون کلبر که یک برنامه کمدی آخر شب در شبکه سی بی اس است، را بر عهده دارد.
استیون کلبر
استیون کلبر
استیون تایرون کلبر کمدین، نویسنده، تهیه کننده، بازیگر، منتقد رسانه‌ای و مجری تلویزیونی آمریکایی است. او هم‌اکنون اجرای برنامه لیت شو با استیون کلبر که یک برنامه کمدی آخر شب در شبکه سی بی اس است، را بر عهده دارد.

تلفظ

فارسی

استیون کلبر

استیون کلبر
املااستیون کلبر
تلفظ[استیون کلبر]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: