جاوا اسکریپت

زبان برنامه نویسی

About

Thing
جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، نوع‌دهی کم‌زور، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد.
جاوا اسکریپت
تعریف
جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، نوع‌دهی کم‌زور، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد.
جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، نوع‌دهی کم‌زور، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد.

تلفظ

فارسی

جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت
املاجاوا اسکریپت
تلفظ[جاوا اسکریپت]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: