سینماهای ای‌ام‌سی

شرکت

About

Thing
Organization
Corporation
تئاترهای ای‌ام‌سی یا آمریکن مولتی-سینما یک گروه سینمایی در ایالات متحده آمریکا است. این گروه که در سال ۱۹۲۰ تأسیس شده مقر آن در شهر کانزاس‌سیتی است، شرکت تئاترهای ای‌ام‌سی پس از در اختیار گرفتن سینماهای اودئون، سینماهای یوسی‌آی و سینماهای کارمایک در سال ۲۰۱۶ به عنوان بزرگترین گروه سینمایی در جهان و ایالات متحده آمریکا با داشتن ۲۲۰۰ سالن سینما در ۲۲۴ مجموعه در اروپا و ۸۲۰۰ سالن سینما در ۶۶۱ مجموعه در ایالات متحده آمریکا شناخته شد.
سینماهای ای‌ام‌سی
تعریف
تئاترهای ای‌ام‌سی یا آمریکن مولتی-سینما یک گروه سینمایی در ایالات متحده آمریکا است. این گروه که در سال ۱۹۲۰ تأسیس شده مقر آن در شهر کانزاس‌سیتی است، شرکت تئاترهای ای‌ام‌سی پس از در اختیار گرفتن سینماهای اودئون، سینماهای یوسی‌آی و سینماهای کارمایک در سال ۲۰۱۶ به عنوان بزرگترین گروه سینمایی در جهان و ایالات متحده آمریکا با داشتن ۲۲۰۰ سالن سینما در ۲۲۴ مجموعه در اروپا و ۸۲۰۰ سالن سینما در ۶۶۱ مجموعه در ایالات متحده آمریکا شناخته شد.
سینماهای ای‌ام‌سی
سینماهای ای‌ام‌سی
تئاترهای ای‌ام‌سی یا آمریکن مولتی-سینما یک گروه سینمایی در ایالات متحده آمریکا است. این گروه که در سال ۱۹۲۰ تأسیس شده مقر آن در شهر کانزاس‌سیتی است، شرکت تئاترهای ای‌ام‌سی پس از در اختیار گرفتن سینماهای اودئون، سینماهای یوسی‌آی و سینماهای کارمایک در سال ۲۰۱۶ به عنوان بزرگترین گروه سینمایی در جهان و ایالات متحده آمریکا با داشتن ۲۲۰۰ سالن سینما در ۲۲۴ مجموعه در اروپا و ۸۲۰۰ سالن سینما در ۶۶۱ مجموعه در ایالات متحده آمریکا شناخته شد.

تلفظ

فارسی

سینماهای ای‌ام‌سی

سینماهای ای‌ام‌سی
املاسینماهای ای‌ام‌سی
تلفظ[سینماهای ای‌ام‌سی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: