فنلاند

یک کشور در اروپا

About

Administrati...
Thing
Country
فنلاند، با نام رسمی جمهوری فنلاند کشوری است در شمال اروپا. این کشور حدود ۵/۵ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن هلسینکی است. حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور در منطقه کلان‌شهری هلسینکی زندگی می‌کنند. یکای پول این کشور یورو است. دو زبان فنلاندی و سوئدی در این کشور رسمیت دارند.
فنلاند
تعریف
فنلاند، با نام رسمی جمهوری فنلاند کشوری است در شمال اروپا. این کشور حدود ۵/۵ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن هلسینکی است. حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور در منطقه کلان‌شهری هلسینکی زندگی می‌کنند. یکای پول این کشور یورو است. دو زبان فنلاندی و سوئدی در این کشور رسمیت دارند.
فنلاند
فنلاند
فنلاند، با نام رسمی جمهوری فنلاند کشوری است در شمال اروپا. این کشور حدود ۵/۵ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن هلسینکی است. حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور در منطقه کلان‌شهری هلسینکی زندگی می‌کنند. یکای پول این کشور یورو است. دو زبان فنلاندی و سوئدی در این کشور رسمیت دارند.

تلفظ

فارسی

فنلاند

فنلاند
املافنلاند
تلفظ[فنلاند]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: