جیمز گان

کارگردان

About

Person
Thing
جیمز فرانسیس گان کارگردان، موسیقی‌دان و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایالات متحده آمریکا است. گان حرفه کارگردانی خود را در سال ۲۰۰۶ و با فیلم کمدی ترسناک خزیدن آغاز کرد.
جیمز گان
تعریف
جیمز فرانسیس گان کارگردان، موسیقی‌دان و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایالات متحده آمریکا است. گان حرفه کارگردانی خود را در سال ۲۰۰۶ و با فیلم کمدی ترسناک خزیدن آغاز کرد.
جیمز گان
جیمز گان
جیمز فرانسیس گان کارگردان، موسیقی‌دان و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایالات متحده آمریکا است. گان حرفه کارگردانی خود را در سال ۲۰۰۶ و با فیلم کمدی ترسناک خزیدن آغاز کرد.

تلفظ

فارسی

جیمز گان

جیمز گان
املاجیمز گان
تلفظ[جیمز گان]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: