مرکز تجارت جهانی

ساختمان های مرتبط

About

Place
Thing
مرکز تجارت جهانی که گاهی برج‌های دوقلو نامیده می‌شوند، مجموعهٔ ۷ ساختمان در منطقه منهتن در نیویورک در ایالات متحده آمریکا بود که توسط معمار ژاپنی-آمریکایی مینورو یامازاکی طراحی شده بود.
مرکز تجارت جهانی
تعریف
مرکز تجارت جهانی که گاهی برج‌های دوقلو نامیده می‌شوند، مجموعهٔ ۷ ساختمان در منطقه منهتن در نیویورک در ایالات متحده آمریکا بود که توسط معمار ژاپنی-آمریکایی مینورو یامازاکی طراحی شده بود.
مرکز تجارت جهانی
مرکز تجارت جهانی
مرکز تجارت جهانی که گاهی برج‌های دوقلو نامیده می‌شوند، مجموعهٔ ۷ ساختمان در منطقه منهتن در نیویورک در ایالات متحده آمریکا بود که توسط معمار ژاپنی-آمریکایی مینورو یامازاکی طراحی شده بود.

تلفظ

فارسی

مرکز تجارت جهانی

مرکز تجارت جهانی
املامرکز تجارت جهانی
تلفظ[مرکز تجارت جهانی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: