بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها

About

WebSite
Thing
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها یا پایگاه داده‌های اینترنتی فیلم‌ها یک پایگاه داده آنلاین است که دربرگیرنده اطلاعات بازیگران، فیلم‌ها، بازی‌های ویدئویی، سریال‌های تلویزیونی و... می‌باشد.
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها
تعریف
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها یا پایگاه داده‌های اینترنتی فیلم‌ها یک پایگاه داده آنلاین است که دربرگیرنده اطلاعات بازیگران، فیلم‌ها، بازی‌های ویدئویی، سریال‌های تلویزیونی و... می‌باشد.
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها یا پایگاه داده‌های اینترنتی فیلم‌ها یک پایگاه داده آنلاین است که دربرگیرنده اطلاعات بازیگران، فیلم‌ها، بازی‌های ویدئویی، سریال‌های تلویزیونی و... می‌باشد.

تلفظ

فارسی

بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها

بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها
املابانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها
تلفظ[بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: