هانا مونتانا

برنامهٔ تلویزیونی

About

CreativeWork
Thing
TVSeries
هانا مونتانا یک سریال تلویزیونی آمریکایی است که پخش آن در ۲۴ مارس ۲۰۰۶ در کانال دیزنی آغاز شد. این مجموعه داستان زندگی دختری است که زندگی دوگانه‌ای را در روز به عنوان یک دختر نوجوان متوسط مدرسه‌ای با نام مایلی استوارت و در شب به عنوان یک خواننده پاپ مشهور به نام هانا مونتانا تجربه می‌کند.
هانا مونتانا
تعریف
هانا مونتانا یک سریال تلویزیونی آمریکایی است که پخش آن در ۲۴ مارس ۲۰۰۶ در کانال دیزنی آغاز شد. این مجموعه داستان زندگی دختری است که زندگی دوگانه‌ای را در روز به عنوان یک دختر نوجوان متوسط مدرسه‌ای با نام مایلی استوارت و در شب به عنوان یک خواننده پاپ مشهور به نام هانا مونتانا تجربه می‌کند.
هانا مونتانا
هانا مونتانا
هانا مونتانا یک سریال تلویزیونی آمریکایی است که پخش آن در ۲۴ مارس ۲۰۰۶ در کانال دیزنی آغاز شد. این مجموعه داستان زندگی دختری است که زندگی دوگانه‌ای را در روز به عنوان یک دختر نوجوان متوسط مدرسه‌ای با نام مایلی استوارت و در شب به عنوان یک خواننده پاپ مشهور به نام هانا مونتانا تجربه می‌کند.

تلفظ

فارسی

هانا مونتانا

هانا مونتانا
املاهانا مونتانا
تلفظ[هانا مونتانا]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: