جنیفر آنیستون

هنرپیشه

About

Person
Thing
جنیفر جوآنا آنیستون هنرپیشه آمریکایی و برنده جایزه امی است. او در یونان، کالیفرنیا و نیویورک بزرگ شده و بزرگ‌ترین موفقیت خود را در سریال تلویزیونی دوستان به دست آورده‌است.
جنیفر آنیستون
تعریف
جنیفر جوآنا آنیستون هنرپیشه آمریکایی و برنده جایزه امی است. او در یونان، کالیفرنیا و نیویورک بزرگ شده و بزرگ‌ترین موفقیت خود را در سریال تلویزیونی دوستان به دست آورده‌است.
جنیفر آنیستون
جنیفر آنیستون
جنیفر جوآنا آنیستون هنرپیشه آمریکایی و برنده جایزه امی است. او در یونان، کالیفرنیا و نیویورک بزرگ شده و بزرگ‌ترین موفقیت خود را در سریال تلویزیونی دوستان به دست آورده‌است.

تلفظ

فارسی

جنیفر آنیستون

جنیفر آنیستون
املاجنیفر آنیستون
تلفظ[جنیفر آنیستون]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: