سی‌دابلیو

شبکهٔ تلویزیونی

About

Corporation
Thing
Organization
شبکهٔ تلویزیونی سی‌دابلیو یک کانال آمریکایی است که در سپتامبر ۲۰۰۶ با سرمایه‌گذاری دو شرکت سی‌بی‌اس و برادران وارنر است؛ نام این شبکه برگرفته از حروف اول دو واژهٔ CBS و Warner Brothers است که به‌صورت CW در می‌آید، این شبکه هنگامی ایجاد شد که دو شبکهٔ مشهور دابلیو بی و یوپی‌ان با هم ادغام شدند، به‌گفتهٔ رئیس سابق این شبکه دان آستروف دارای سریال‌ها و برنامه‌هایی مناسب مردم ۱۸ تا ۳۴ ساله است، این شبکه سازندهٔ سریال‌های مشهوری همچون ریوردیل، سوپرنچرال، شایعات دختر، خاطرات خون‌آشام، اصیل‌ها، پیکان، فلش، ۱۰۰ نفر نیکیتا است.
سی‌دابلیو
تعریف
شبکهٔ تلویزیونی سی‌دابلیو یک کانال آمریکایی است که در سپتامبر ۲۰۰۶ با سرمایه‌گذاری دو شرکت سی‌بی‌اس و برادران وارنر است؛ نام این شبکه برگرفته از حروف اول دو واژهٔ CBS و Warner Brothers است که به‌صورت CW در می‌آید، این شبکه هنگامی ایجاد شد که دو شبکهٔ مشهور دابلیو بی و یوپی‌ان با هم ادغام شدند، به‌گفتهٔ رئیس سابق این شبکه دان آستروف دارای سریال‌ها و برنامه‌هایی مناسب مردم ۱۸ تا ۳۴ ساله است، این شبکه سازندهٔ سریال‌های مشهوری همچون ریوردیل، سوپرنچرال، شایعات دختر، خاطرات خون‌آشام، اصیل‌ها، پیکان، فلش، ۱۰۰ نفر نیکیتا است.
سی‌دابلیو
سی‌دابلیو
شبکهٔ تلویزیونی سی‌دابلیو یک کانال آمریکایی است که در سپتامبر ۲۰۰۶ با سرمایه‌گذاری دو شرکت سی‌بی‌اس و برادران وارنر است؛ نام این شبکه برگرفته از حروف اول دو واژهٔ CBS و Warner Brothers است که به‌صورت CW در می‌آید، این شبکه هنگامی ایجاد شد که دو شبکهٔ مشهور دابلیو بی و یوپی‌ان با هم ادغام شدند، به‌گفتهٔ رئیس سابق این شبکه دان آستروف دارای سریال‌ها و برنامه‌هایی مناسب مردم ۱۸ تا ۳۴ ساله است، این شبکه سازندهٔ سریال‌های مشهوری همچون ریوردیل، سوپرنچرال، شایعات دختر، خاطرات خون‌آشام، اصیل‌ها، پیکان، فلش، ۱۰۰ نفر نیکیتا است.

تلفظ

فارسی

سی‌دابلیو

سی‌دابلیو
املاسی‌دابلیو
تلفظ[سی‌دابلیو]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.