مایلی سایرس

خواننده

About

Person
Thing
مایلی ری سایرِس خواننده، بازیگر و ترانه‌سرا و خَیِر آمریکایی است. او در ژانرهای مختلفی از موسیقی از جمله پاپ، کانتری، راک، هیپ هاپ و ژانرهای دیگری تا به حال فعالیت داشته.
مایلی سایرس
تعریف
مایلی ری سایرِس خواننده، بازیگر و ترانه‌سرا و خَیِر آمریکایی است. او در ژانرهای مختلفی از موسیقی از جمله پاپ، کانتری، راک، هیپ هاپ و ژانرهای دیگری تا به حال فعالیت داشته.
مایلی سایرس
مایلی سایرس
مایلی ری سایرِس خواننده، بازیگر و ترانه‌سرا و خَیِر آمریکایی است. او در ژانرهای مختلفی از موسیقی از جمله پاپ، کانتری، راک، هیپ هاپ و ژانرهای دیگری تا به حال فعالیت داشته.

تلفظ

فارسی

مایلی سایرس

مایلی سایرس
املامایلی سایرس
تلفظ[مایلی سایرس]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: