ترور نوآ

طنزپرداز

About

Thing
Person
تروِر نوآ طنزپرداز سیاسی، نویسنده، تهیه‌کننده، دی جی، مجری تلویزیونی، هنرپیشه، منتقد رسانه‌ای و کمدین اهل آفریقای جنوبی است. کمدی سنترال در مارس ۲۰۱۵ اعلام کرد که در پی جدایی جان استوارت او مجری جدید نمایش روزانه خواهد بود.
ترور نوآ
تعریف
تروِر نوآ طنزپرداز سیاسی، نویسنده، تهیه‌کننده، دی جی، مجری تلویزیونی، هنرپیشه، منتقد رسانه‌ای و کمدین اهل آفریقای جنوبی است. کمدی سنترال در مارس ۲۰۱۵ اعلام کرد که در پی جدایی جان استوارت او مجری جدید نمایش روزانه خواهد بود.
ترور نوآ
ترور نوآ
تروِر نوآ طنزپرداز سیاسی، نویسنده، تهیه‌کننده، دی جی، مجری تلویزیونی، هنرپیشه، منتقد رسانه‌ای و کمدین اهل آفریقای جنوبی است. کمدی سنترال در مارس ۲۰۱۵ اعلام کرد که در پی جدایی جان استوارت او مجری جدید نمایش روزانه خواهد بود.

تلفظ

فارسی

ترور نوآ

ترور نوآ
املاترور نوآ
تلفظ[ترور نوآ]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: