شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا

شرکت

About

Thing
TheaterGroup
Corporation
ای‌بی‌سی ABC کوتاه شدهٔ نام انگلیسی شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا است که یک شبکه تلویزیونی آمریکایی است. این شبکه که متعلق به شرکت والت دیزنی است، در سال ۱۹۴۳ ایجاد شده‌است و از سال ۱۹۴۸ برنامه پخش می‌کند.
شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا
تعریف
ای‌بی‌سی ABC کوتاه شدهٔ نام انگلیسی شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا است که یک شبکه تلویزیونی آمریکایی است. این شبکه که متعلق به شرکت والت دیزنی است، در سال ۱۹۴۳ ایجاد شده‌است و از سال ۱۹۴۸ برنامه پخش می‌کند.
شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا
شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا
ای‌بی‌سی ABC کوتاه شدهٔ نام انگلیسی شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا است که یک شبکه تلویزیونی آمریکایی است. این شبکه که متعلق به شرکت والت دیزنی است، در سال ۱۹۴۳ ایجاد شده‌است و از سال ۱۹۴۸ برنامه پخش می‌کند.

تلفظ

فارسی

شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا

شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا
املاشرکت پخش رسانه‌ای آمریکا
تلفظ[شرکت پخش رسانه‌ای آمریکا]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: