رودریگو دوترته

وکیل

About

Thing
Person
رودریگو روآ دوترته، ملقب به رودی یا دیگونگ، وکیل، سیاست‌مدار و هم‌اکنون به عنوان شانزدهمین رئیس‌جمهور فیلیپین فعالیت می‌کند. دوره ریاست جمهوری او از همان آغاز بسیار بحث‌برانگیز بوده‌است.
رودریگو دوترته
تعریف
رودریگو روآ دوترته، ملقب به رودی یا دیگونگ، وکیل، سیاست‌مدار و هم‌اکنون به عنوان شانزدهمین رئیس‌جمهور فیلیپین فعالیت می‌کند. دوره ریاست جمهوری او از همان آغاز بسیار بحث‌برانگیز بوده‌است.
رودریگو دوترته
رودریگو دوترته
رودریگو روآ دوترته، ملقب به رودی یا دیگونگ، وکیل، سیاست‌مدار و هم‌اکنون به عنوان شانزدهمین رئیس‌جمهور فیلیپین فعالیت می‌کند. دوره ریاست جمهوری او از همان آغاز بسیار بحث‌برانگیز بوده‌است.

تلفظ

فارسی

رودریگو دوترته

رودریگو دوترته
املارودریگو دوترته
تلفظ[رودریگو دوترته]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: