هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار

مراسم اهدای جوایز

Pronunciation

انگلیسی

87th Academy Awards

87th Academy Awards
املا87th Academy Awards
تلفظ[87th Academy Awards]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Event
Thing
هشتاد و هفتمین جوایز اسکار مراسمی از جانب آکادمی علوم و هنرهای سینمایی است که در آن جوایز اسکار به بهترین‌های صنعت سینما در ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ اهدا می‌شود.
هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار
تعریف
هشتاد و هفتمین جوایز اسکار مراسمی از جانب آکادمی علوم و هنرهای سینمایی است که در آن جوایز اسکار به بهترین‌های صنعت سینما در ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ اهدا می‌شود.
هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار
هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار
هشتاد و هفتمین جوایز اسکار مراسمی از جانب آکادمی علوم و هنرهای سینمایی است که در آن جوایز اسکار به بهترین‌های صنعت سینما در ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ اهدا می‌شود.
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.