جوزپ بورل

سیاست‌مدار
انگلیسی

Josep Borrell

Josep Borrell
املاJosep Borrell
تلفظ[Josep Borrell]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.