بی‌بی‌سی

تولید کننده پخش

Pronunciation

انگلیسی

BBC

BBC
املاBBC
تلفظ[BBC]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
Corporation
Organization
بی‌بی‌سی به صورت مخفف BBC به معنی بنگاه خبر پراکنی بریتانیا، یک سرویس پخش همگانی ‏‏ عمومی بریتانیایی است. این مرکز رسانه‌ای در خانه رسانه ‏‏ در لندن مستقر است و کهن‌ترین سازمان رسانه‌ای ملی جهان می‌باشد که بر اساس آمار سال ۲۰۱۴ بر پایه تعداد کارکنان با ۲۰٬۹۵۰ کارمند و ۱۶٬۶۷۲ نفر در بخش رسانه عمومی که شامل قراردادهای پاره‌وقت قابل تغییر به ثابت در مجموع با ۳۵٬۴۰۲ کارمند بزرگترین رسانه پخش همگانی در جهان است.
بی‌بی‌سی
تعریف
بی‌بی‌سی به صورت مخفف BBC به معنی بنگاه خبر پراکنی بریتانیا، یک سرویس پخش همگانی ‏‏ عمومی بریتانیایی است. این مرکز رسانه‌ای در خانه رسانه ‏‏ در لندن مستقر است و کهن‌ترین سازمان رسانه‌ای ملی جهان می‌باشد که بر اساس آمار سال ۲۰۱۴ بر پایه تعداد کارکنان با ۲۰٬۹۵۰ کارمند و ۱۶٬۶۷۲ نفر در بخش رسانه عمومی که شامل قراردادهای پاره‌وقت قابل تغییر به ثابت در مجموع با ۳۵٬۴۰۲ کارمند بزرگترین رسانه پخش همگانی در جهان است.
بی‌بی‌سی
بی‌بی‌سی
بی‌بی‌سی به صورت مخفف BBC به معنی بنگاه خبر پراکنی بریتانیا، یک سرویس پخش همگانی ‏‏ عمومی بریتانیایی است. این مرکز رسانه‌ای در خانه رسانه ‏‏ در لندن مستقر است و کهن‌ترین سازمان رسانه‌ای ملی جهان می‌باشد که بر اساس آمار سال ۲۰۱۴ بر پایه تعداد کارکنان با ۲۰٬۹۵۰ کارمند و ۱۶٬۶۷۲ نفر در بخش رسانه عمومی که شامل قراردادهای پاره‌وقت قابل تغییر به ثابت در مجموع با ۳۵٬۴۰۲ کارمند بزرگترین رسانه پخش همگانی در جهان است.
http://www.bbc.co.uk/
Facebook
Twitter
Instagram

همچنین نگاه کنید

تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.