زبان ها

Falacrocoracidi

باکلان: پرنده
زبان:
تلفظ
Falacrocoracidi
Falacrocoracidi
املاFalacrocoracidi
تلفظ[Falacrocoracidi]
تعریف
باکلان گونه‌ای پرنده از جنس باکلان‌ها، خانوادهٔ باکلانیان. تیره‌ای باکلانیان دارای ۴۰ گونه است. جانوران این تیره پرندگانی آبزی از راستۀ مرغ‌سقاسانان هستند به رنگ سیاه صیقلی و گردن بلند که انگشتان پاهایشان با پرده‌ای به هم متصل شده است.
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.