زبان ها

ویتنام

یک کشور در آسیا
زبان:
تلفظ
ویتنام
ویتنام
املاویتنام
تلفظ[ویتنام]
تعریف
جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.
Location
Location of ویتنام
Location of ویتنام
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.