زبان ها

زبان انگلیسی

زبان انسان
زبان:
تلفظ
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
املازبان انگلیسی
تلفظ[زبان انگلیسی]
تعریف
زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته‌است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان به آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی اشاره کرد.
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.