Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Iran
Language: FA
Discover pronunciations:

  نیکاراگوئه

  یک کشور در آمریکای مرکزی
  زبان:
  تلفظ
  نیکاراگوئه
  نیکاراگوئه
  املانیکاراگوئه
  تلفظ[نیکاراگوئه]
  تعریف
  جمهوری نیکاراگوئه کشوری است در آمریکای مرکزی. پایتخت آن ماناگوآ است. نیکاراگوئه از نظر مساحت بزرگ‌ترین کشور آمریکای مرکزی است. نیکاراگوئه از شمال با هندوراس و از جنوب با کاستاریکا همسایه است.
  Location
  Location of نیکاراگوئه
  Location of نیکاراگوئه

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.