Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Iran
Language: FA
Discover pronunciations:

  ونزوئلا

  یک کشور در آمریکای جنوبی
  زبان:
  تلفظ
  ونزوئلا
  ونزوئلا
  املاونزوئلا
  تلفظ[ونزوئلا]
  تعریف
  ونزوئلا یا جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است. ونزوئلا در زبان لاتین به معنای ونیز کوچک است و از این رو این نام را یافته‌است که یابندگان این سرزمین دیدند که بومیان این سامان خانه‌های خود را بر روی آب ساخته‌اند.
  Location
  Location of ونزوئلا
  Location of ونزوئلا

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.