Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Iran
Language: FA
Discover pronunciations:

  سان فرانسیسکو

  یک شهر در کالیفرنیا
  زبان:
  تلفظ
  سان فرانسیسکو
  سان فرانسیسکو
  املاسان فرانسیسکو
  تلفظ[سان فرانسیسکو]
  تعریف
  سان فرانسیسکو با جمعیت ۸۸۴۳۶۳ نفر، چهارمین شهر بزرگ ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا است. شهر سان فرانسیسکو در نوک شمالی شبه‌جزیره سان فرانسیسکوو در کنار خلیج سان فرانسیسکو قرار دارد.
  Location
  Location of سان فرانسیسکو
  Location of سان فرانسیسکو
  See also

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.