زبان ها

فرانسه

یک کشور در اروپا
زبان:
تلفظ
فرانسه
فرانسه
املافرانسه
تلفظ[فرانسه]
تعریف
فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه یکی از کشورهای اروپای غربی است که دارای منطقه‌ها و قلمروهای زیادی در آنسوی دریاهاست. فرانسه یکی از سه کشوری است که دارای سواحلی هم در دریای مدیترانه و نیز اقیانوس اطلس می‌باشد.
Location
Location of فرانسه
Location of فرانسه
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.